ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСЭЭС ТАНД ХҮРГЭХ СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ, ЛЕКЦИЙН ЖАГСААЛТ

    Байгууллага, анги хамт олноороо  доорх сэдвээр сургалт, мэдээлэл авахыг хүсвэл та бүхэн  Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэдээллийн албанд  хандана  уу.

Харилцах утас: 8977-8789   8804-6886

Модуль-1  Хүүхдийн эрх үүрэг, хөгжил хамгаалал

Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн Д.Цэрмаа

1

“Хүний эрх, хүүхдийн эрхээс эхэлнэ”

 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн

Д.Цэрмаа

2

“Хүүхдийн эрхийн талаарх хууль эрх зүйн ойлголт”

 

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, хэв журам, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн     Л.Амгалан

3

“Хүүхдэд учрах  дарамт ба хүчирхийллийн зарим хэлбэрүүд”

ОНТХХТөвийн ахлагч Э.Алтантуяа

4

“Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь”

Сэтгэл зүйч О.Баярбат

Модуль-2:    Зөв Монгол гэр бүл

ОНТХХТөвийн ахлагч Э.Алтантуяа

1

“Зөв Монгол гэр бүл”

 

ОНТХХТөвийн ахлагч Э.Алтантуяа

2

“Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга”

 

Мэдээллийн сан хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн А.Золтуяа

3

“Хүн болох багаасаа”

 

Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оргилсайхан

4

“Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд эцэг эхийн нөлөөлөх хүчин зүйл

Хүүхэд  хамгааллын мэргэжилтэн Д.Цэрмаа

5

 

“Манай гэр бүл”

 

 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн   Д.Цэрмаа

Модуль -3:    “Өсвөр үеийн нөхөн үржихүйн боловсрол ба эрүүл мэндийн асуудал”

Хүүхдийн эрхийн зөвлөх, хөтлөгчийн дугуйлангийн багш  Д.Гантуяа

1 Шилжилтийн нас, түүний онцлог

Хүүхдийн эрхийн зөвлөх, хөтлөгчийн дугуйлангийн багш Д.Гантуяа

“Дотны зөвлөгч төв”-ийн үе тэнгийн сургагчид

2

Сарын тэмдэг, түүний эрүүл ахуй

3

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бэлгийн амьдрал

4

Бэлгийн замын халдварт өвчин ХДХВ, ДОХ

5

Охидын шивнээ

6

Арьс арчилгаа, гоо сайхан

Модуль-4:  “Хорт зуршил, мансуурлын сөрөг нөлөөлөл”    Мэргэжилтэн Л.Амгалан

1

“Хорт зуршлаас сэргийлье”

 

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, хэв журам, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн     Л.Амгалан

2

“Компьютер тоглоом хүний сэтгэцэд нөлөөлдөг”

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, хэв журам, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн     Л.Амгалан

3

“Газ тоглоом биш”

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, хэв журам, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн     Л.Амгалан

4

“ESRB гэж юу вэ?” видео тоглоомын ангилал

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, хэв журам, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн     Л.Амгалан

МЭДЭЭЛЭЛ

Сэдэв

Мэдээлэгч

1

“ Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба харилцаа”

ХГБХХэлтсийн  дарга   А.Нансалмаа

2

“Хүүхдийн утас ба хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ”

 

Хүүхдийн эрхийн зөвлөх, хөтлөгчийн дугуйлангийн багш Д.Гантуяа

3

“Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал”

 

Сэтгэл зүйч   О.Баярбат

4

“Хамтарсан багаар ажиллах нь”

 

Хүүхэд  хамгааллын мэргэжилтэн   Д.Цэрмаа

5

“Багаар ажиллах чадвар”

 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн    Д.Цэрмаа

 ЛЕКЦ 

Лекцийн сэдэв

Илтгэгч

 

1

“Өөдрөг амьдрахын нууц”

 

ХГБХХэлтсийн дарга А.Нансалмаа

2

“Хүний хөгжил ба боловсрол”

ХГБХХэлтсийн дарга А.Нансалмаа

3

“Манлайлал ба манлайлагч байх нь”

ХГБХХэлтсийн  дарга   А.Нансалмаа

4

“Монгол омогшил” аавуудад чиглэсэн

Сэтгэл зүйч   О.Баярбат

5

“Эерэг сэтгэлгээ”

 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн  Д.Цэрмаа

6

“Стресс”

 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн  Д.Цэрмаа

 БИД – ТАНЫ ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ТӨЛӨӨ

Leave a Reply