ХГБХХ-ийн дарга

ХГБХХ-ийн даргын 2016 оны 03 сарын 16-ны өдрийн “Ажилчдын ээлжийн амралтыг бодож олгох тухай А/04 тоот тушаал
44.1

ХГБХХ-ийн даргын 2016 оны 05 сарын 18-ны өдрийн “Тооллогын коммис томилох тухай” А/06 тоот тушаал
6

ХГБХХ-ийн даргын 2016 оны 06 сарын 17ны өдрийн “Ажлын хэсэг томилох тухай”
8

Leave a Reply