Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл

АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: -Аймгийн Засаг дарга

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: -Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

ГИШҮҮДЭД: -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
-Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлын Хүн амын хөгжил,
Нийгмийн бодлогын хорооны дарга
-Аймгийн Засаг даргын Тамгын Газрын Нийгмийн хөгжлийн
хэлтсийн дарга
-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн
сангийн хэлтсийн дарга
-Хэрлэн сумын Засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын захирагч
-Цагдаагийн газрын дарга
-Боловсрол, соёлын газрын дарга
-Эрүүл мэндийн газрын дарга
-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга
-Биеийн тамир спортын газрын дарга
-Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга
-Зүүн бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн захирал
-Хөгжимт драмын театрын дарга
-Улаан загалмайн хорооны дарга
-Номт-Ундрага Төрийн бус байгууллагын тэргүүн
-Хөх дөл сонины эрхлэгч

Leave a Reply